М8

Dangauerovka - Metro Lubyanka - Politekhnicheskiy Muzey
from 04:47 to 00:06
Direction
 • Dangauerovka
 • Dangauerovka
 • 8-Y Taksomotorniy Park
 • 4-Ya Kabelnaya Ul. - Dvorets Edinoborstv
 • Aviamotornaya Ul., 30
 • 3-Ya Kabelnaya Ul.
 • Metro Aviamotornaya
 • 2-Y Kabelniy Pr.
 • Dushinskaya Ul.
 • Staroobryadcheskaya Ul.
 • St. Mtsd Moskva-Tovarnaya
 • Metro Pl. Ilyicha
 • Andronyevskaya Pl.
 • Khram Sergiya Radonezhskogo
 • Shelaputinskiy Per.
 • Nikoloyamskaya Ul.
 • Lyschikov Per.
 • K/T Illyuzion
 • Yauzskie Vorota
 • Solyanka
 • Metro Kitay-Gorod
 • Metro Lubyanka - Politekhnicheskiy Muzey